Συντάχθηκε από Michael Hall

Michael Hall

Ο Michael Hall ξεκίνησε από τη θεολογία, έγινε ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής NLP και στη συνέχεια μοντελιστής. Έχει γράψει πάνω από 50 βιβλία για το NLP.