Δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο "Έρευνα"


Νευροεπιστήμη Μοντελοποίηση συμπεριφοράς

Αυτό το άρθρο διερευνά πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μοντελοποίηση του NLP ως μέρος μιας ερευνητικής διαδικασίας που κινείται από την αρχική ιδέα, μέσω της κριτικής επισκόπησης της βιβλιογραφίας, έως...
Συνεχίστε την ανάγνωση...Ποσοτική 1

Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που παρέχει συμβουλές και οδηγίες για την ανάγνωση ερευνητικών εργασιών, βασιζόμενο στο εξαιρετικό άρθρο της Suzanne Henwood "Reading Qualitative Research Critically" (τεύχος...
Συνεχίστε την ανάγνωση...