Trajno puštanje perfekcionizma.

Perfekcionizam, kreativni blokovi, preko razmišljanja, nerava, anksioznosti performansi, puštanje blokiranog izraza nesvesnog uma prošla sećanja perceptivna pozicija.

Trajno puštanje perfekcionizma.

Posted by Cameron Bradley Na

Izazov

Klijent je imao, kako su rekli, perfekcionizam koji su želeli da reše i ne moraju nužno da se reše već da se značajno smanje jer je imao kapacitet da ga unervozi. Pokuљavali su i ranije, ukljuиujuжi NLP, tako da je izazov bio uoиljiv za mene kao NLP Practitioner.

Efekat

Klijent je mogao da vidi da nivo perfekcionizma koji poseduju ometa njegovo izražavanje posebno u kreativnim projektima. Bio je svestan da "voli da predstavlja savršenu stvar" i da bi "pritisak koji treba izvršiti" lako mogao da nastane sa određenim kreativnim poduhvatima koji bi takođe uvodili "preterano razmišljanje" u situacije kako bi se situacija dodatno nadovezala.

Rešenje

Klijent je već bio upoznat sa tehnikama koje smo koristili. Bio je otvoren za promene i već je imao predosećaj da je to povezano sa sećanjem u detinjstvu pa smo dobili njegov nesvesni um da nas odvede do tog sećanja i upotpuni sećanje, što je pomoglo, međutim to nije bilo mesto gde je njegov nesvesni um tražio kako je prvobitno verovao.

Sa daljom istragom prešli smo preko njegovog zemaljskog životnog vremena i doveli su nas do genealoške uspomene sa roditeljem, koga je potom otelotvorio kroz perceptivni položaj, došao je do velikih otkrića praćenih jednako velikim promenama u ovom perceptivnom položaju i dobili smo zeleno svetlo za završetak njegovog nesvesnog uma, to je bilo evidentno euforičnom demonstracijom sreće koja je došla preko njegovog lica i celog bića, snažno signalizirajući da smo verovatno napravili neophodan deo koji nedostaje njegov predosećaj koji smo onda proverili njegovim nesvesnim umom i dobili potvrdu.

Rezultat

Klijent je rekao da su se stvari promenile na bolje i da su tako ostati (šest meseci kasnije). On je opisao da je sposobniji da se "oslobodi" pritiska perfekcionizma i to je vrlo dobro rekao rekavši da je sada mnogo sposobniji da slobodno doživi "uranjanje u sve" i "pusti ga da teče" bez negativnosti koja je došla sa perfekcionizmom i da se njegov kreativni aut-put povećao.

Cameron Bradley
Cameron Bradley

Cameron je NLP, Time Based Techniques i Hypnosis Practitioner u Brajtonu.