Definice NLP

NLP zahrnuje modely, techniky a strategie, které nám pomáhají pochopit, jak jazyk, který používáme, ovlivňuje naše myšlení a výsledky, kterých dosahujeme!

Zpět na Co je NLP?

Definice NLP

NLP je zkratka pro "neurolingvistické programování" a existuje od 70. let 20. století, kdy jeho spoluzakladatelé Richard Bandler a John Grinder poprvé použili vzory terapeutů Miltona Ericksona, Gregoryho Batesona, Fritze Perlse a Virginie Satir.

ANLP definuje NLP takto:

"NLP kombinuje teorie, modely a techniky z řady vědeckých i esoterických oborů, aby vytvořilo přístupné a srozumitelné "nástroje", které mohou používat jednotlivci, týmy i organizace a které lze aplikovat v různých kontextech s cílem zlepšit výsledky, podpořit pohodu a vytvořit změnu".

Tyto modely, techniky a strategie se vyvinuly z excelentního modelování, aby nám pomohly lépe pochopit, jak naše myšlenkové procesy a chování, včetně toho, jak jazyk, který používáme, ovlivňuje způsob našeho myšlení a výsledky, kterých dosahujeme. Modelování excelence v jakékoli oblasti nám umožňuje dosáhnout pozitivní změny u sebe i u ostatních.

Doslovný překlad slovního spojení "neurolingvistické programování" znamená, že NLP nás posiluje, umožňuje a učí nás lépe porozumět tomu, jak náš mozek (neuro) zpracovává slova, která používáme (lingvisticky), a jak to může ovlivnit naši minulost, přítomnost a budoucnost (programování). Poskytuje nám strategie pro pozorování lidského chování a učení se z toho nejlepšího (i nejhoršího)!

Jednoduše řečeno, změna je možná - jediné, co potřebujete, je touha po změně a ochota učit se novým způsobům bytí... se sebou samým, se svými myšlenkami a s ostatními.

NLP bylo definováno jako "uživatelská příručka pro vaši mysl", protože studium NLP nám umožňuje nahlédnout do toho, jak naše vzorce myšlení mohou ovlivnit všechny aspekty našeho života.

V 70. letech 20. století spolutvůrci NLP původně definovali NLP takto:

"NLP je postoj, který je neukojitelnou zvědavostí na člověka s metodikou, která za sebou zanechává stopu technik."

Richard Bandler (spolutvůrce NLP)

"Strategie, nástroje a techniky NLP představují příležitost, jaká nemá obdoby, pro zkoumání lidského fungování, přesněji řečeno té vzácné a cenné podmnožiny lidského fungování, která je známá jako genialita."

John Grinder (spolutvůrce NLP)