Pomoć pri due Diligence

Kao i mnoge profesije, nivo profesionalizma koji pokazuju oni u njemu može da varira, ponekad i široko, čak i u okviru onih profesija koje su regulisane.

Nazad na Izbor dobrog NLP profesionalca

Pomoć pri due Diligence

Kao i mnoge profesije, nivo profesionalizma koji pokazuju oni u njemu može da varira, ponekad široko, čak i u onim oblastima koje su regulisane, kao što je medicinska profesija.

NLP i Coaching su neregulisane profesije, zbog čega postoje organizacije kao što je ANLP, kako bi NLP Profesionalcima obezbedio okvir za samoregulaciju, profesionalizam i vid odgovornosti.

ANLP je društveno preduzeće, kompanija od interesa zajednice i kao takva, postojimo da služimo NLP zajednici i informišemo javnost o opšte prihvaćenim praksama u neregulisanoj industriji. Ove stranice su namenjene informisanju ljudi o globalno prihvaćenim praksama koje već postoje u našoj oblasti. Svaki kurs koji se isporučuje samo putem interneta, snimljeni video zapisi ne zadovoljavaju kriterijume virtuelne obuke i neće biti prihvaćeni od strane ANLP-a ili bilo kog strukovog udruženja koje brine o kvalitetu NLP Profesionalaca.

Ohrabrujemo sve koji razmišljaju o NLP Training da preduzmu due diligence i urade najbolje što mogu da se zadovolje što je trener kojeg nameravaju da koriste priznat trener u okviru profesije.

Takođe obratite pažnju na srodne članke i kategorije pored ovog članka, posebno obuku u NLP-u.

Sertifikacija za obuku trenera

Da bismo pomogli u toj dvostrukoj marljivosti, sastavili smo kratku listu onih trenera koji ne drže odgovarajuće, industrija je prepoznala sertifikate kako bi isporučila NLP Trainers Training. Ove ljude su proverili i ANLP i spoljni izvori unutar globalne NLP zajednice. To znači da svi studenti koji dobiju Sertifikat Trainers od ovih pojedinaca ili organizacija neće biti prihvaćeni od strane ANLP-a za članstvo na nivou Trainera:

 • Anthony Beardsell - bez provjerive Master Trainer loza ili sertifikacija
 • Chris Howard - navodno je dobio Master Trainer sertifikat sa Tad Jamesom, međutim to je ABNLP demantovao
 • Deon Groenwold - bez provjerive Master Trainer loza ili sertifikacija
 • Nevini Usar - nema provjerive Master Trainer loza ili sertifikacija
 • Michael Stevenson, Transform Destiny - no provable Master Trainer lineage or certification
 • Mike Bundrant - bez provjerive Master Trainer linije ili sertifikacije
 • Steve Jones, AUNLP - bez provjerive Master Trainer linije ili sertifikacije

Sertifikacija na bilo kom nivou ie Practitioner, Master Practitioner i Trainers Training

Sastavili smo listu onih trenera koji ne drže odgovarajuće, industrije priznate sertifikate kako bi isporučili NLP Obuku. To znači da svi studenti koji dobiju sertifikat od ovih pojedinaca ili organizacija neće biti prihvaćeni od strane ANLP-a za članstvo na nivou:

 • Linda Bonnar - nema provjerljive trenerske loznje ili sertifikata, potvrđeno od strane trenera za koje tvrde da ih je overio
 • Šeri Kater - trenirao ga je Majkl Stivenson (vidi gore)

Ljudi netačno tvrde da imaju ANLP članstvo

Povremeno dođe do izražaja da NLP praktikanti iznoše netačne tvrdnje o tome da su članovi ANLP-a, kada to nisu. To dovodi u zabludu javnost, koja veruje da je logotip članova ili zahtev za Veb lokaciju validan. Mi izveštavamo praktičare i za Trgovačke standarde i za ASA. Ako ozbiljne tvrdnje dođu do izražaja i ne povuče ih praktikant, njihova imena objavljujemo ovde, u skladu sa našim članom Uslovi članstva 1.3

 • Natali Lek - koristi logo članova na svom sajtu ali nikada nije bila član ANLP-a 
 • Fabian Tejada - koristi logo članova na svom sajtu ali nije aktuelni član ANLP-a 

Ova lista nije iscrpljujuća i sadrži samo ona imena koja je ANLP proverio nakon upita ili žalbi javnosti. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa lažnim tvrdnjama o članstvu ili lažnim tvrdnjama o obuci, molimo vas da nas kontaktirate.

Takođe možete da proverite ove dve lokacije, čiji su domaćini druga NLP udruženja u inostranstvu:

The Australian NLP Association - https://www.nlpaa.org.au/nlptrainer

IANLP - https://www.ia-nlp.org/news/entry/fraud-alert