Savestan razgovor 2. deo

Savestan razgovor 2. deo
Problem sa rapportom

62

Datum objavljivanja

April 28th 2019

U poslednjem broju Rapporta fokusirao sam se na lokaciju ekologije, konkretno razmatrajući neke ekološke stvari za našeg trenera. Sada se pomeramo na drugi logičan nivo. Kao treneri naše ponašanje artikuliše ko smo kao profesionalci i šta nudimo, pa razmotrimo neku dinamiku naših trenerskih iskustava. Možda ćete odabrati da razmislite o svom punom trenutnom portfoliju trenera ili da se jednostavno osvrnete na nekoliko iskustva klijenata....

Trener


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili