Svědomitý rozhovor, část 2

Svědomitý rozhovor, část 2
Problém sbližování

62

Datum vydání

April 28th 2019

V minulém čísle Rapportu jsem se zaměřil na ekologii místa, konkrétně na některé environmentální aspekty našeho koučování. Nyní se přesuneme do další logické roviny. Naše chování jako koučů vyjadřuje, kdo jsme jako profesionálové a co nabízíme, a proto se zamysleme nad některými dynamikami našich koučovacích zkušeností. Můžete se rozhodnout zamyslet se nad celým svým současným koučovacím portfoliem nebo se jednoduše zamyslet nad několika zkušenostmi s klienty.....

Koučování


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log