Rešavanje sporova

Rešavanje sporova
Problem sa rapportom

53

Datum objavljivanja

December 28th 2016

Autori

Causton

Živimo u kulturi kompenzacije i gde god postoji krivica postoji tužba. Nažalost, svaki biznis će neminovno imati neki vid spora bilo sa kupcima ili drugim poslovima. Preduzeća će možda morati da se bave i unutrašnjim sporovima između zaposlenih, partnera ili direktora. Ovakvi sporovi mogu prouzrokovati reputacionu štetu, uticati na priliv gotovine i izazvati poremećaj poslovanja....

Profesionalno usavršaja


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili