Řešení sporů

Řešení sporů
Problém sbližování

53

Datum vydání

December 28th 2016

Autoři

Causton

Žijeme v kultuře odškodňování a kde je vina, tam je i nárok na odškodnění. Bohužel každý podnik se nevyhnutelně setká s nějakou formou sporu, ať už se zákazníky nebo s jinými podniky. Podniky mohou také řešit interní spory mezi zaměstnanci, partnery nebo řediteli. Takové spory mohou poškodit dobrou pověst, ovlivnit peněžní toky a způsobit narušení chodu podniku.....

Profesní rozvoj


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log