Izrada kvalitativnog istraživanja

Izrada kvalitativnog istraživanja
Problem sa rapportom

42

Datum objavljivanja

December 28th 2014

Dok kvalitativna istraživanja postoje već dugi niz godina, u nekim disciplinama još uvek postoji osećaj iz nekih kvartala da je to na neki način manje vredno od naučnih, pozitivističkih studija. Jedan od načina da se uticaj toga svede na najmanju moguću meru je da se osigura da kvalitativna istraživanja budu visokog kvaliteta, od začeća i dizajna, sve do rasejanja. Kaže se da je bez metodološke strogosti istraživanje beznačajno i podložno istraživačima koji fabrikuju istinu, (*1) naravno da to važi i u obe paradigme, ali u kvalitativnom istraživanju mudro je osigurati da se o svim naporima da se osigura da se o strogosti preterano govori detaljno, jer se o tome često ima negativan stav pre nego što se sadržaj uopšte pročita....

Istraћivanje


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili