Zohlednění kvalitativního výzkumu

Zohlednění kvalitativního výzkumu
Problém sbližování

42

Datum vydání

December 28th 2014

Autoři

Suzanne Henwood

Přestože kvalitativní výzkum existuje již mnoho let, v některých oborech stále přetrvává pocit, že je v jistém smyslu méně hodnotný než vědecké, pozitivistické studie. Jedním ze způsobů, jak minimalizovat tento dopad, je zajistit vysokou kvalitu kvalitativního výzkumu, a to od jeho koncepce a návrhu až po jeho šíření. Říká se, že bez metodologické přísnosti je výzkum bezvýznamný a náchylný k tomu, aby si výzkumníci vymýšleli pravdu, (*1) to samozřejmě platí v obou paradigmatech, ale v případě kvalitativního výzkumu je moudré zajistit, aby veškeré úsilí o zajištění přísnosti bylo otevřeně a podrobně diskutováno, protože negativní názor na něj často panuje ještě předtím, než je jeho obsah přečten.....

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log