Δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο "NLP"


Δυναμική απελευθέρωση περιστροφής

Με την πάροδο του χρόνου, έχουμε παρατηρήσει ότι οι περισσότερες προβληματικές καταστάσεις ή αρνητικά συναισθήματα φαίνεται να περιστρέφονται προς μία κατεύθυνση, ενώ οι θετικές καταστάσεις και τα συναισθήματα περιστρέφονται...
Συνεχίστε την ανάγνωση...Η σημασία της νοοτροπίας της Κοινότητας για την κατάκτηση της τέχνης της διόρθωσης κατά τη διάρκεια της πορείας

Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε τονίσει τη σημασία της νοοτροπίας της συντροφικότητας, σε ένα οργανωτικό περιβάλλον, ως έναν τρόπο για να αυξηθεί σημαντικά η ικανότητα των ανθρώπων...
Συνεχίστε την ανάγνωση...