Udruženja za saradnju

ANLP, IANLP, IN-Institutes i INLPTA su formirali prijateljski saradnički način asocijativne saradnje, u službi NLP-a

Udruženja za saradnju

Talking Circle of Associations (TCA) formirale su četiri najuspešnije Međunarodne NLP asocijacije na svetu kao kolaborativna, dinamična i generativna grupa. 

Glavni ciljevi TCA su da

  • dodatno podižu standarde, praksu i pružanje Profesionalne NLP obuke i usluga širom sveta. 
  • nastaviti da povećavate kredibilitet NLP-a demonstrirajući i podržavajući najbolju praksu
  • podižu svest o pozitivnim prednostima NLP-a prikupljanjem i sakupljanjem narativnih dokaza koji podržavaju efektivnost NLP-a u praksi.

TCA pozdravlja unos i povratne informacije svih, uključujući i druge NLP Asocijacije i zadržaće prostor za diskusiju o svim pitanjima koja se odnose na izgradnju pozitivnog brenda NLP-a.

Udruženja su u aprilu 2022. godine objavila svoj Jedinstveni etički kodeks, čiji se detalji mogu naći na njihovom namenskom sajtu, https://www.unifiednlp.org