Spolupracující sdružení

ANLP, IANLP, IN-Institutes a INLPTA vytvořily přátelský způsob spolupráce ve službách NLP.

Spolupracující sdružení

Talking Circle of Associations (TCA) byl vytvořen čtyřmi nejúspěšnějšími mezinárodními asociacemi NLP na světě jako spolupracující, dynamická a generativní skupina.

Hlavními cíli TCA jsou

  • dále zvyšovat standardy, praxi a poskytování profesionálních školení a služeb NLP na celém světě.
  • pokračovat ve zvyšování důvěryhodnosti NLP prostřednictvím demonstrace a podpory osvědčených postupů
  • zvyšovat povědomí o pozitivních přínosech NLP shromažďováním a shromažďováním narativních důkazů, které podporují účinnost NLP v praxi.

TCA vítá příspěvky a zpětnou vazbu všech, včetně ostatních asociací NLP, a bude udržovat prostor pro diskusi o všech záležitostech, které se týkají budování pozitivní značky NLP.

V dubnu 2022 asociace oznámily svůj Jednotný etický kodex, jehož podrobnosti najdete na specializovaných webových stránkách https://www.unifiednlp.org