Mašta razlika koja pravi razliku

Mašta razlika koja pravi razliku
Problem sa rapportom

67

Datum objavljivanja

July 28th 2020

Autori

Lisa Newman

Rano u mojoj nastavnoj karijeri (2001–2003) kao novi univerzitetski adjunct, nismo dobili nikakvu obuku o predavanjima, poučnim obrisima ili akademskim propisima. Odeljenje bi vam samo dalo udžbenik i jedini uslov je bio da imate završni ispit, ispit na ispitu i terminski rad. Trenutno, uz realizaciju online dizajna nastave, elektronska nastava dolazi sa objavljenim materijalima za kurseve i strogim standardima akreditacije tako da svi časovi imaju sličan sadržaj i praksu testiranja....

Obrazovanje


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili