Názory na NLP

Stejně jako na mnoho jiných věcí v životě, i na vnímání NLP veřejností existují různé názory...

Zpět na Co je NLP?

Názory na NLP

Stejně jako na mnoho jiných věcí v životě, i na vnímání NLP veřejností existují různé názory.

Uvědomujeme si, že NLP může být a někdy je přijímáno skepticky a s nedůvěrou.

Na internetu se NLP propaguje jako metoda svádění a manipulace a někdy je to první dojem lidí z tohoto oboru. Dokonce i heslo na Wikipedii je spíše zaujaté a názorově vyhraněné než nestranné a informativní. V kombinaci s neregulovaným statusem NLP a množstvím a divokostí výsledků těchto vyhledávačů je NLP často nezdravě spojována s manipulací a "ovládáním mysli".

To není záměrem žádného etického odborníka na NLP.

Stejně jako ve většině odvětví a profesí si uvědomujeme, že se vždy najdou lidé, kteří původně pozitivní záměr překroutí a změní v něco negativního, aby to vyhovovalo jejich osobnímu prospěchu. NLP, jak jsme uvedli v naší definici, je soubor metod a modelů, které mohou vést k lepšímu pochopení a vhledu do lidského chování. Toto pochopení může přinést pozitivní změnu u vás i u druhých a to je záměrem NLP.

ANLP existuje proto, aby podporovala odpovědné, etické a konformní používání NLP mezi všemi odborníky na NLP. Naším cílem je zvyšovat profesní standardy v oboru, zvyšovat povědomí a důvěryhodnost NLP u veřejnosti a propagovat NLP jako životaschopný a spolehlivý nástroj osobního, organizačního a vzdělávacího rozvoje.

ANLP poskytuje vyhledávací databázi spolehlivých, důvěryhodných a eticky nezávadných odborníků na NLP, aby poskytla široké veřejnosti co největší jistotu, že naši členové poskytují při práci s nimi NLP té nejvyšší kvality.

ANLP má zavedený postup pro podávání stížností, pokud dojde ke sporu mezi studentem/klientem a některým z našich členů(*). Všichni členové dodržují etický kodex a kodex chování, poskytují externí reference a tým ANLP ověřuje všechny kvalifikace a certifikáty členů.

Naším cílem je podporovat standardy a etiku, udržovat veřejnost v bezpečí a propagovat NLP.

Při výběru nejlepšího odborníka na NLP hledejte logo členů ANLP.

(*) Upozornění: Proces stížností se neuplatňuje, pokud je stížnost zakoupena na nečlena ANLP. Důrazně doporučujeme a doporučujeme, abyste při hledání odborníka na NLP hledali loga ANLP Member a ANLP Accredited Trainer.