Hodnota akreditace

Poprvé jsem o termínu NLP slyšel, když jsem se v roce 2004 zúčastnil semináře Unleash the Power Within Anthonyho Robbinse v Singapuru.

Zpět na Osvědčené postupy

Hodnota akreditace

Poprvé jsem o termínu NLP slyšela, když jsem se zúčastnila UPW 2004 v Singapuru, kde Anthony Robbins během čtyřdenního semináře představil některé techniky NLP. Byl jsem okouzlen a řekl jsem si, že se do tohoto úžasného oboru musím ponořit.

Až v roce 2011 jsem oficiálně navštívil kurz NLP Practitioner a zjistil, jak mocné NLP skutečně je. Začal jsem uplatňovat to, co jsem se naučil, abych dosáhl průlomu ve svém životě a pomohl ostatním. Následující rok jsem se zúčastnil kurzu Master Practitioner a byl jsem rozhodnutý jít až na úroveň školitele NLP.

Přesto se tak nestalo. Moje smělé ambice se náhle zastavily, jako by někdo dupl nohou na brzdu a následný šleh mě vrátil do reality.

Víte, v duchu jsem si dělal starosti. V mé zemi už bylo mnoho trenérů NLP, kteří byli dobře zavedení. Vždyť kdo jsem já, abych do světa prohlašoval, že jsem také trenér NLP. Padl bych na hubu? Investoval bych své těžce vydělané peníze do kurzu NLP trenéra jen proto, abych získal honosný titul za svým jménem? Jistě, potěšilo by to mé mužné ego, ale pokud vím, ego jídlo na stůl nedává.

Dlouho jsem se rozmýšlel, než jsem znovu pocítil volání. Tentokrát bylo silnější než kdy jindy. Věděl jsem, že jestli budu někdy v životě něčeho litovat, tak toho, že jsem si nesplnil svůj sen stát se trenérem NLP. A tak jsem v roce 2016 udělala skok ve své cestě za NLP, když jsem se přihlásila na kurz NLP Train the Trainer v Aucklandu na Novém Zélandu.

Letěla jsem přes 11 hodin z mého domova v Malajsii do země Hobitonu, plná vzrušení i obav. Byl jsem nadšený, že konečně budu na cestě stát se certifikovaným trenérem NLP. A zároveň jsem byl znepokojen vyhlídkou na to, jak se budu prodávat jako trenér NLP v zemi, která není v NLP zrovna nová.

Jednadvacet dní strávených učením s doktorem Richardem Bolstadem bylo jedním z nejpřínosnějších zážitků v mém životě, protože jsem se učil od novodobého kouzelníka NLP. Mé chápání a dovednosti v aplikaci NLP se posunuly na zcela novou úroveň.

Když jsme se blížili k ukončení kurzu, opět se mi začal připomínat hlas v mé mysli: "Jak se pustíš do své první várky kurzu NLP Practitioner, až se vrátíš domů?" Hlas byl stále hlasitější, až jsem se rozhodl podělit se o své obavy s jedním z asistentů pedagoga.

Byl to on, kdo mě seznámil s programem akreditovaného trenéra Asociace neurolingvistického programování (ANLP). Šel jsem na internet a vyhledal si ANLP a byl to dar z nebes. Nikdy jsem si neuvědomil, že mohu požádat o externí akreditaci třetí strany pro své programy NLP.

Jenže proč mě akreditace tak nadchla a proč je pro trenéra NLP důležitá? Když jsem přednášel na Curtin University v malajském kampusu, byl jsem přímým svědkem akreditačního procesu a toho, jak moc si ho univerzita cení. Lidé kvůli ní doslova ztráceli spánek. A když jsme konečně získali akreditační status od AACSB, byl to pocit, jako bychom vyhráli mistrovství světa.

Věděl jsem tedy, jaký význam má stát se akreditovaným trenérem NLP. Možná si teď říkáte, o co jde? Vždyť jakmile jste získali certifikát trenéra NLP od svého mistra trenéra a orgánu NLP, který vám uděluje prestižní certifikát trenéra, jste kvalifikovaní jako trenér NLP.

To je pravda. Ale já mám na to trochu jiný názor. Pokud je získání certifikátu trenéra NLP od orgánu NLP, u kterého jsem studoval, dobré, nebylo by ještě prestižnější, kdybych získal akreditaci od nezávislé organizace NLP, která je třetí stranou a jejímž hlavním cílem je udržovat kvalitu a standardy NLP na celém světě?

Začal jsem tedy proces žádosti o akreditaci. Připravil jsem se, protože jsem věděl, že to bude těžké. Bylo třeba předložit spoustu dokumentů a také jsem musel doložit kvalitu své výuky prostřednictvím videozáznamu a hodnocení studentů. Šéf akreditačního týmu se mnou vedl rozhovor přes Skype, aby zjistil, jaké mám přesvědčení o tom, co je NLP, a co hodlám dělat jako školitel NLP. Zkrátka jsem konečně pochopil, proč moji bývalí kolegové na univerzitě ztratili kvůli akreditačnímu procesu spánek.

Takže si představte můj šok, když jsem byl doporučen... nebo v mé mysli neuspěl na první pokus. Připravil jsem si všechny dokumenty podle požadavků ANLP a byl jsem přesvědčen, že jsem dokonce uspěl u pohovoru. Ačkoli mě neúspěch tvrdě zasáhl, zároveň mě utvrdil v odhodlání získat akreditaci ANLP.

Možná si říkáte, proč jsem se s tím ještě trápil, protože pravda je taková, že jsem už byl certifikovaný jako trenér NLP. To znamená, že jsem byl připraven. Ale skutečnost, že ANLP neakredituje jen tak každého trenéra NLP, který se u nich přihlásí, mi říká, že jde o vážnou věc a že by pro mě bylo naprostou ctí se u nich akreditovat.

Takže s ocasem pevně staženým mezi nohama, nemluvě o mém pošramoceném egu, jsem požádal akreditační tým, aby mi domluvil pohovor a zjistil, co musím udělat, abych se zlepšil. Dostal jsem cenné rady, kterými jsem se okamžitě řídil. Výsledkem bylo, že jsem si uvědomil, že v mém původním plánu stát se trenérem NLP bylo mnoho slepých míst. Teď, když se ohlédnu zpět, kdybych se jím hnal, narazil bych na mnoho problémů, které byly v první řadě zbytečné.

Akreditaci jsem nakonec získal na konci roku 2016, ale pouze na kurz NLP Practitioner. I když to znamenalo, že jsem musel včas znovu požádat o akreditaci pro svůj kurz NLP Master Practitioner, byl jsem nadmíru spokojený. Svůj akreditační status jsem nosil jako čestný odznak. A skutečně tomu tak bylo.

Tento článek píšu v srpnu 2018 a od získání akreditace jsem vedl 8 sérií kurzů NLP Practitioner a 1 sérii kurzu NLP Master Practitioner ve východní Malajsii. Ano, akreditaci na kurz Master Practitioner jsem získal na začátku tohoto roku, za což vám velmi děkuji. Můj náhledový seminář NLP navštívilo za tyto 2 roky více než tisíc účastníků.

Jakou hodnotu má tedy akreditace ANLP? Řekl bych vám, že mi umožnila stát vysoko jako trenér NLP, když se věnuji posilování lidí mocnými dovednostmi NLP. Jsem si jistější než kdy jindy, protože vím, že můj kurz NLP splňuje přísné standardy ANLP.

Download the Rapport Article - Issue 60

Luke Bong
Luke Bong (členský článek)

První akreditovaný trenér NLP ve východní Malajsii