Sociální dopad NLP

Jak ANLP měří společenský dopad NLP a jak můžeme zvýšit povědomí o NLP a standardy.

Zpět na Co je NLP?

Sociální dopad NLP

Sociální dopad je "vliv, který má činnost organizace na blaho komunity". Jak si tedy dokážete představit, u něčeho takového, jako je NLP, je to v nejlepším případě těžko měřitelné, a přesto je to významné, zejména když tvrdíme, že NLP může být "rozdíl, který dělá rozdíl".

Jedním z našich úkolů jako zájmové společnosti Společenství je shromažďovat informace, které ukazují sociální dopad NLP na společnost. Začínáme to dělat efektivněji tím, že od vás sbíráme a shromažďujeme informace o tom, kde NLP změnilo váš život nebo život vašich přátel a rodiny; kde jste využili své dovednosti NLP, abyste změnili život jednotlivce nebo skupiny; kde jste zdarma poskytli své služby na podporu jednotlivců nebo skupin ve vaší místní komunitě...

...a tím zjistíte, v čem vaše činnost těmto lidem pomohla.

Například člen ANLP Ron Piper realizuje v místních školách program "NLP pro učitele". Skupině učitelů poskytl školení základních dovedností NLP - dovedností, které lze uplatnit mnoha různými způsoby.

Sdělil, že "zpětná vazba od učitelů z nedávno ukončeného večerního kurzu NLP pro učitele byla veskrze pozitivní a mnozí ze skupiny uváděli, že program již pozitivně ovlivnil jejich praxi ve třídě."

Několik učitelů uvedlo, že o své pedagogice a praxi přemýšlejí zcela jinak, což má za následek, že se výrazně zlepšují zkušenosti žáků ve třídě.

Jedním ze sociálních dopadů NLP v tomto scénáři je tedy to, že studenti i učitelé mají prospěch z výrazně lepšího prožívání třídy.

Ceny NLP jsou dalším skvělým příkladem ocenění toho, kde NLP skutečně mění společnost k lepšímu - více informací o cenách NLP si můžete přečíst na našich specializovaných stránkách.

ANLP také spolupracuje s Hertfordshire Univeristy na vývoji metod sběru a shromažďování narativních důkazů, které ukazují, kde má NLP vliv na životy lidí.