Zahájení podnikání v oblasti NLP

Jste čerstvě po školení NLP a chcete si založit vlastní firmu? Kde chcete začít?

Zpět na Osvědčené postupy

Zahájení podnikání v oblasti NLP

Jste tu, čerstvě jste absolvovali školení NLP a chcete si založit vlastní firmu na NLP. Je toho tolik, co musíte zvážit, kde chcete začít?

Pokud uvažujete o založení vlastního podniku NLP, ať už na částečný nebo plný úvazek, je třeba vzít v úvahu mnoho aspektů. Poměrně často se ve spěchu, kdy je třeba zajistit si klienty a vybudovat základní základy podnikání, zapomíná na některé všednější úkoly...

Některé z počátečních finančních aspektů zahrnují:

 • Koho musím při zahájení podnikání informovat?
 • Měl bych založit společnost?
 • Mám se registrovat k DPH?
 • Jaké záznamy musím vést?
 • Kdy mám platit daně?

...a to je jen začátek!

10 nejčastějších úskalí při zakládání firmy NLP... a jak se jim vyhnout

 1. Zobecňování svých služeb, protože nechtějí přijít o potenciálního klienta
 2. Prezentování sebe a svého podnikání neprofesionálním způsobem
 3. Nemají jasnou představu o tom, jak podnikat
 4. Nevědí o možnostech, jak se zviditelnit
 5. Neuvědomují si hodnotu účinného marketingu
 6. Domnívají se, že osvědčené postupy se na jejich podnikání nevztahují
 7. Nechápou, jakou hodnotu má důvěryhodnost jejich služeb pro podnikatele
 8. Nesoulad
 9. Nepochopení účelu spolupráce
 10. Nevědí, jak podnikat trvalé, účinné a relevantní kroky

Download the Pitfalls PDF guide.

Těmto a mnoha dalším výzvám spojeným s vedením podniku založeného na NLP se podrobněji věnuje kniha "The NLP Professional: Your Future in NLP".

Kromě toho se podívejte na následující webové stránky, kde naleznete pokyny týkající se účetnictví, daní a administrativy:

V případě dotazů týkajících se založení podniku, daní a DPH:HM Revenue and Customs

Companies House, pro dotazy týkající se zakládání společností s ručením omezeným, zákona o společnostech a vyhledávání společností