Často kladené otázky týkající se NLP

Sestavili jsme seznam často kladených otázek (FAQ) týkajících se neurolingvistického programování (NLP).

Zpět na Co je NLP?

Často kladené otázky týkající se NLP

Co je NLP?

Zjednodušeně řečeno, neurolingvistické programování (NLP) je řada modelů, technik a strategií, které nám pomáhají lépe pochopit, jak jazyk, který používáme, ovlivňuje způsob našeho myšlení a výsledky, kterých dosahujeme!


Jaký prospěch mohu mít z používání NLP?

NLP může mít pozitivní vliv na všechny aspekty vašeho života. Lze ji využít k tomu, abyste se posunuli vpřed při řešení nějakého konkrétního problému nebo výzvy, nebo ji lze přijmout obecněji a změnit tak všechny oblasti vašeho života.

ANLP má k dispozici mnoho případových studií a příběhů o úspěchu, které podrobně popisují, jak NLP v průběhu let pomohlo klientům, organizacím a vzdělávacím institucím při řešení konkrétních problémů.


Jak NLP funguje?

Už jste někdy udělali něco tak elegantně a efektivně, že vám to vyrazilo dech? Zažili jste chvíle, kdy jste byli nadšeni tím, co jste udělali, a přemýšleli jste, jak jste to dokázali?

NLP vám ukáže, jak pochopit a modelovat vlastní úspěchy, abyste je mohli opakovat. Je to způsob, jak objevit a rozvinout svou osobní genialitu, způsob, jak v sobě i v ostatních probudit to nejlepší.

NLP je studium dokonalosti. Je to studium vědomých i nevědomých procesů, které společně umožňují lidem dělat to, co dělají. Klíč k úspěchu je na vědomé úrovni často neznámý. Pomocí NLP můžete tyto neznámé části vyvolat.

Možná chcete zlepšit své vztahy, odstranit úzkost nebo se stát konkurenceschopnějšími na trhu. Klíčové kousky se nenacházejí ve svalech, ale ve vašich vnitřních myšlenkách, jako jsou slova nebo obrazy, nebo pocity či dokonce přesvědčení. Jakmile tyto neznámé kousky poznáte, můžete je změnit. Cvičení NLP jsou jako myšlenkové experimenty, mentální cvičení nebo hra. Laboratoří je vaše mysl.


Jak se NLP vyvinulo?

Neurolingvistické programování poprvé definovali Dr. Richard Bandler (matematik) a John Grinder (docent lingvistiky), kteří společně pracovali na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz na počátku 70. let 20. století v době prudkého rozvoje humanitních věd.

Položili si důležitou otázku: "Čím se liší někdo, kdo je pouze kompetentní, od někoho, kdo ve stejné dovednosti vyniká?" a rozhodli se modelovat různé lidi, aby zjistili odpovědi. Shodou okolností si jako model vybrali tři vynikající terapeuty: Fritze Perlse (Gestalt terapie), Virginii Satirovou (rodinná terapie) a Miltona Ericksona (světoznámého psychiatra, který dal jméno jedné z forem hypnózy). Stejně dobře mohli být jejich vzorem vynikající obchodníci nebo vědci.

Richard Bandler a John Grinder modelovali jejich jazyk, fyziologii a duševní procesy a poté identifikovali vzorce (spíše než teorie), které by se daly explicitně vyučovat. NLP také čerpalo z mnoha existujících oborů včetně práce Chomského v lingvistice, Korsybského v obecné sémantice, Ashbyho v systémovém myšlení a mnoha a mnoha dalších.


Potřebuji školitele NLP nebo odborníka na NLP?

To záleží na tom, čeho chcete dosáhnout.

Pokud byste chtěli individuální podporu k dosažení konkrétního cíle nebo k řešení konkrétní životní výzvy, pak byste mohli zvážit návštěvu profesionála v oblasti NLP (praktika nebo mistra praktika).

Pokud byste se chtěli o NLP dozvědět více, ať už kvůli svému osobnímu rozvoji, nebo proto, že uvažujete o změně profese nebo o dalším povolání, pak hledáte školitele NLP. Pak můžete absolvovat některé školení NLP a sami se stát kvalifikovaným praktikem.


Jak si vybrat dobrého odborníka na NLP?

Pro začátek se ujistěte, že každý odborník na NLP, s nímž uvažujete o spolupráci, patří k profesní organizaci, abyste se měli o co opřít a aby měl k dispozici samoregulační rámec, na němž může založit svou činnost.

ANLP vám nabízí nestranné poradenství při výběru buď odborníka na NLP, nebo trenéra NLP a důrazně doporučuje, abyste si před využitím jeho služeb řádně prověřili jeho kvalifikaci.


Kolik stojí sezení NLP?

Cena sezení NLP se liší podle toho, zda se jedná o sezení 1-2-1, skupinové sezení nebo trénink v rámci delšího kurzu. Ceny se také liší v závislosti na dovednostech a specializaci praktikujícího... jedno sezení může stát pouhých 50 liber a kurz může stát více než 3 000 liber.

Doporučujeme vám, abyste využili naše zdroje ANLP k výběru vhodného odborníka na NLP a abyste předtím, než se k něčemu zavážete, pochopili, kolik si budete účtovat za jedno sezení nebo za kurz.

Vyhledáváním na našich stránkách a pomocí člena ANLP budete mít jistotu, že vámi vybraná osoba má kvalifikaci, kterou uvádí ve svém profilu, a to buď jako NLP praktik, mistr praktik, trenér nebo akreditovaný trenér ANLP ze školy uznávané ANLP.

POZNÁMKA: Pokud hledáte školení NLP a chcete se naučit NLP jako praktik, NEDOPORUČUJEME vám využívat online kurzy k učení NLP, protože kvalita a hloubka nabízeného školení není podle našeho odborného názoru dostatečná k tomu, aby vás certifikovala jako NLP praktika u ANLP. ANLP jako mezinárodně uznávaná nezávislá organizace NLP profesionálů nepodporuje ani neuznává ŽÁDNÉ kurzy NLP pouze online.


Kde mohu začít?

Pokud máte zájem o zapojení odborníka na NLP, který vás podpoří při řešení konkrétního problému, doporučujeme vám začít tím, že se podíváte na náš návod pro výběr dobrého odborníka na NLP.

Pokud vás zajímá, zda se NLP hodí pro vaši organizaci nebo pracoviště, pak začněte tím, že si přečtete naše pokyny pro používání NLP v práci.

Pokud uvažujete o školení NLP pro sebe, pak začněte tím, že se podíváte na náš návod pro výběr dobrého školitele NLP.

Pokud jste zvědaví a chcete se o NLP dozvědět něco víc, než se do ní ponoříte, podívejte se na naše případové studie a seznam doporučených knih, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí o tom, zda je pro vás NLP vhodná.


Mohu legálně vykonávat praxi NLP profesionála?

NLP ve většině zemí není regulováno, takže nazývat se profesionálem NLP je spíše otázkou etiky, rozsahu praxe a respektování běžné praxe v oboru NLP než otázkou právní.


Je můj školicí kurz akceptován v profesionální oblasti NLP?

Asociace se liší v přístupu k tomu, jaké školení je akceptováno v profesionální oblasti NLP, tj. může být použito pro praxi s klienty.

V rámci oboru však existuje celosvětově uznávaná certifikační struktura a celosvětově je také uznáváno, že školení trenérů NLP může vést pouze mistr.

ANLP poskytuje několik konkrétních pokynů, které vám pomohou s náležitou péčí a kontrolou při výběru trenéra nebo odborníka na NLP.


Existuje nějaký výzkum, který by prokázal, že NLP funguje?

Po mnoho let bylo kolem NLP jen velmi málo výzkumů. To se mění a přibývá důkazů, které potvrzují kořeny praxe NLP a různých konkrétních strategií a technik používaných v rámci NLP.

Roste také počet výzkumů zejména v oblasti vzdělávání, které financuje organizace Education Development Trust (dříve CfBT). Jejich a další výzkumné práce uvádíme na našich stránkách věnovaných výzkumu.

První časopis NLP Research Journal vydala ANLP v roce 2009 a v lednu 2010 byl představen v Dolní sněmovně.

Ve Státech se projekt Research and Recognition Project zaměřuje na PTSD a trauma potokoly a pokračuje v kampani za financovaný výzkum v těchto konkrétních oblastech.


Co online kurzy NLP?

Myslíme si, že online kurzy v NLP, jako je například Udemy, jsou jedním z mnoha skvělých způsobů, jak se dozvědět více o NLP a o tom, co pro vás může udělat...

Jsme také pevně přesvědčeni, že pokud se o NLP zajímáte více než jen okrajově a chcete ji využít k vybudování vlastní praxe nebo k vylepšení stávajících služeb vedených klienty, je tak důležité učit se praxi NLP tváří v tvář, v prostředí živého školení a při jednání se skutečnými lidmi.

NLP je zážitkový předmět a praxe NLP je nezbytnou součástí každé certifikace, pokud chcete pracovat s ostatními.

Mezi "online" a "virtuálními" kurzy je velký rozdíl. Vzhledem k pandemii v roce 2020 akreditační panel a poradci ANLP zkoumali způsoby bezpečného poskytování školení NLP ve virtuálním prostředí, což vyústilo v Kritéria ANLP pro virtuální školení. Pokud vaše školení NLP splňuje všechny tyto požadavky na živé školení, můžete stále žádat o členství v ANLP.