NLP a školení učitelů

Ron Piper zkoumá, jak lze NLP pozitivně aplikovat na emocionální horskou dráhu, kterou může být školení učitelů.

Zpět na NLP ve vzdělávání

NLP a školení učitelů

Příprava na povolání učitele může být emocionální horskou dráhou: triumfy z vyučovacích hodin se mohou rychle rozplynout po havárii ve třídě a naopak. A samozřejmě vytrvalý příliv dobře míněných rad od zkušených kolegů může někdy přispět k rozpadu pocitu vlastní hodnoty, který je založen na myšlenkách typu: " Proč mě to nenapadlo?" a " Proč jsem to neviděl?" Rady naznačují lepší způsob, který podle zkušeností mnoha učitelů-začátečníků v jejich praxi chybí. Jaká je tedy alternativa?

NLP předpokládá, že máme všechny zdroje, které potřebujeme. S touto myšlenkou a po pozorování učitele-začátečníka jsem vždy vyzval učitele-začátečníka, aby porovnal hodinu, kterou vedl, s hodinou, kterou měl na mysli, a aby se zamyslel nad změnami, které by byly nutné, aby se obě hodiny shodovaly. Podle mých zkušeností si stážisté velmi dobře uvědomují, co je třeba změnit. Nebo jinak řečeno, pochopit rozdíly, které dělají rozdíl.

Ano, jedná se o variaci na sledování sebe sama ve filmu a následné přemýšlení o tom, co je třeba změnit. Ale ústředním poznávacím principem zde, a ostatně i při sledování filmu, je kontrastní analýza: jak se liší idealizovaná (plánovaná) hodina od reality té realizované? Učitelé všech stupňů jsou velmi dobře obeznámeni s AoL (assessment of learning) a AfL (assessment for learning). Nyní mě napadá, že myšlenkové procesy spojené s kontrastivní analýzou přesně korelují s AoL a AfL: tady jsem a tohle musím změnit . A není to koneckonců jedna z hlavních oblastí zkoumání v koučování?

Velkým přínosem pro učitele-školitele je, že při nabídce takové zpětné vazby mají odpovědnost za své budoucí pedagogické cíle. Ano, mohl bych stážistovi říci, jak by se mohl zlepšit, ale tyto rady by vycházely z mého modelu, z mého subjektivního chápání třídy. Stážisté, stejně jako my ostatní, poznají, když se jim hodina nedaří: zpracovávají somatické informace, emocionálně se zapojují. Použití přístupu založeného na filmu/kontrastní analýze umožňuje školencům proměnit tyto zkušenosti v cíle. Jsou odborníky sami na sebe.

Z mé zkušenosti opět vyplývá, že učitelé-stážisté jsou docela odborníci na to, jak pozorovatelům sdělit, co je třeba změnit, a často to dělají zcela bez ohledu na své ego. Potíž je přimět stážisty, aby omezili svou sebekritiku jen na několik klíčových bodů. Pokud však použijete kvazimeta přístup - A zamyslíte se nad postřehy, které jste učinili, podle kterých z nich byste jednali? A kdybyste jednali jen podle jednoho, jaký by to podle vás mělo dopad? A je možné toto opatření provést okamžitě?" - může pomoci určit pro ně nejlepší opatření.

Postavení učitele-začátečníka do role řidiče a poskytnutí mu příležitosti k autorství vlastních úspěchů buduje sebevědomí a pokládá základy pro vytvoření učitele, který má schopnost reflexe a sebeřízení. A nejsou to právě tito učitelé, které chceme mít ve svých třídách?

Ron Piper
Ron Piper (členský článek)

trenér, kouč, vzdělávání