Kodexy chování

Kodex chování stanoví normy chování, které se očekávají od každého odborníka bez ohledu na jeho obor.

Zpět na Osvědčené postupy

Kodexy chování

Kodex chování stanoví normy chování, které se očekávají od každého odborníka bez ohledu na jeho obor. Uvádí chování a postoje, které můžete očekávat od každého, kdo se kodexem řídí. Vede profesionály k tomu, aby poskytovali minimální standard péče a podpory klientům, a je považován za znak osvědčených postupů.

Jako profesionál v oblasti NLP musíte být schopni sebevědomě prokázat svou důvěryhodnost, profesionalitu a závazek poskytovat kvalitní služby. Dodržování kodexu chování nezávislé a externí organizace NLP prokazuje závazek k etickému a kvalitnímu poskytování NLP.

Tím, že se budete chovat zodpovědně a odpovědně, můžete získat důvěru veřejnosti a zvýšit důvěru klientů ve vaše služby.

Všichni odborníci na NLP by měli být schopni prokázat, že mají etický kodex, kterému přizpůsobují své postupy.

ANLP má kodex chování, známý jako jejich etický kodex, který se všichni členové zavazují dodržovat.

Etický kodex členů ANLP - klikněte zde.

Etický kodex školitelů ANLP - klikněte zde.