Profesionální cech

Zavedení a udržování certifikátu NLP Practitioner, jehož držitel úspěšně absolvoval minimálně 120 hodin přímého školení.

Zpět na Certifikační orgány NLP

Profesionální cech

Ačkoli cech v roce 2017 formálně zanikl, ANLP podporuje své bývalé členy a nadále oceňuje jejich "mistry školitele".

Na počátku 80. let, kdy se školení NLP oficiálně zavádělo ve Velké Británii, znamenal certifikát NLP Practitioner, že jeho držitel úspěšně absolvoval minimálně 120 hodin přímého školení.

V posledních letech byla zavedena širší škála formátů a metod poskytování, konkrétně v oblasti certifikace NLP Practitioner. A zároveň bylo vyvinuto více nových materiálů, které doplňují možný obsah.

V roce 2003 se spojila skupina zavedených poskytovatelů školení NLP s přáním prosadit nezávislý profil. Tato skupina zakládajících členů se zavázala zachovat původní poskytování minimálně 120 hodin přímého školení, a to nejméně v 18 dnech. Zdůvodnili to tím, že NLP je dovednost, která vyžaduje praxi pod dohledem, a čím více času lze tomuto učení věnovat, tím efektivnější může být.

Původní skupina různorodých poskytovatelů je typická pro celou členskou základnu Cechu. Tito zakládající členové, kteří jsou zarytě nezávislí a právem hrdí na svou jedinečnost, se sjednotili v závazku formulovat Kodex praxe a dohodnout základní obsah a podpořili vytvoření těchto webových stránek, které jsou ústředním bodem Cechu.

Profesní cech zavedl vlastní proces uznávání školení školitelů, podobný programu Master Trainer, který nabízejí jiné certifikační orgány.