Používání NLP v práci

Můžete si v dnešní ekonomické situaci dovolit nezískat konkurenční výhodu, kterou vám NLP nabízí?

Zpět na NLP v práci

Používání NLP v práci

"Nejdůležitější je identifikovat dovednosti, které organizaci pomohou projít změnou, a následně tyto kompetence budovat. Chceme-li si zajistit konkurenceschopnou budoucnost, musí se školení a udržení talentovaných zaměstnanců stát naléhavou prioritou."

Ruth Spellman, OBE, bývalá výkonná ředitelka Chartered Management Institute Červenec 2009

V Beaverbrooks, vítězi žebříčku Sunday Times Best Companies to Work For 2009 (a na prvních třech místech za poslední čtyři roky), je kladen velký důraz na to, aby manažeři rozvíjeli a pracovali prostřednictvím členů svého týmu, a je to jedno z klíčových měřítek výkonnosti. Aby jim v tom pomohli, absolvovali všichni manažeři školení NLP.

Ostatně z 20 nejlepších podniků v žebříčku Sunday Times za rok 2013 jich 12 prošlo určitým stupněm školení NLP, což může být náhoda nebo to může svědčit o "rozdílu, který dělá rozdíl".

V posledních letech se NLP stává stále oblíbenějším nástrojem pro podniky a velké organizace. Účastníci školení NLP pocházejí například z podniků Prudential, L'Oréal, Disney, Coca-Cola, KPMG, Channel 4, Astra Zeneca, BT, Bannatynes Health & Fitness a dalších.

Školící tým společnosti AstraZeneca se naučil a využil techniky NLP ke zvýšení sebeuvědomění při komunikaci s interními zákazníky. Podnik prochází řadou reorganizací a velkých změn, což znamená, že pro zvládnutí těchto změn je nezbytné rozvíjet silnější partnerství se zákazníky.

Společnost BT také prošla významnými změnami při hledání osvědčených postupů, což zahrnuje zásadní úpravy a nové vymezení mnoha rolí jejích zaměstnanců. Její pokrokový přístup k rozvoji zaměstnanců, včetně školení v NLP, byl klíčem k překonání některých z těchto problémů a jejich skutečnému využití pro významný pokrok v oblasti firemní kultury a výsledků.

NLP v podnikání

Školení NLP přináší podnikům řadu výhod: spokojenější a výkonnější týmy, větší udržení zaměstnanců, méně nedorozumění a větší spokojenost zákazníků. Můžete si v dnešní ekonomické situaci dovolit nezískat konkurenční výhodu, kterou vám NLP nabízí?

Vyjednávání - pokládejte lepší otázky, abyste určili kritéria a hodnoty, a využívejte percepční pozice, abyste pochopili postoj všech stran a jejich vztah k vám.

Pochopení a potěšení zákazníků - Vyvíjejte přesvědčivá řešení pro potřeby svých zákazníků a pochopte jejich vztah k vám. Používejte styly myšlení a metaprogramy, abyste pochopili, jaké jsou potřeby vašich zákazníků.

Pochopení a spolupráce s interními zákazníky, klienty a dodavateli - Zlepšete dovednosti navazování vztahů, abyste dosáhli vztahu důvěry, a pokládejte lepší otázky, abyste umožnili dodavatelům vypracovat nabídky, které splňují vaše požadavky.

Stanovení směru - Efektivně používejte otázky k určení, jak nejlépe dosáhnout vašich výsledků, a zajistěte realistické plány realizace pro dosažení úspěchu.

Uvolňování potenciálu - Využívejte styly myšlení a preferované metaprogramy svých kolegů k efektivnější komunikaci a oceňujte různé silné stránky a schopnosti ostatních. Využívejte postoje a techniky NLP k efektivnějšímu koučování a k rozvoji modelovacích dovedností.

Dosahování výsledků a motivace - Přimějte zákazníky, kolegy a dodavatele, aby s vámi chtěli spolupracovat, protože rozumíte jejich hodnotám.

Prezentační a komunikační dovednosti - Rozvíjejte své dovednosti tak, abyste dokázali snadno navázat kontakt s širokou škálou lidí a rozvíjeli nové metody získávání zpětné vazby.

Rámec kompetencí NLP

Po absolvování kurzu NLP Practitioner a implementaci materiálů z kurzu by účastníci zvýšili své kompetence v následujících oblastech:

Sebeřízení

 • Projevování organizačních schopností, přijímání opatření namísto otálení
 • Prokazování pozitivního přístupu a sebemotivace
 • Vyjadřování sebedůvěry a pocitu, že mají sebe a své pocity pod kontrolou
 • Zvládání úrovně stresu, odlehčení a zábava

Efektivní komunikační dovednosti

 • Porozumění druhým a komunikace v jejich jazyce
 • Projevovat asertivní chování, znát hranice, být pevný, ale spravedlivý
 • Komunikovat jasně a efektivně

Interpersonální dovednosti

 • Prokazování sebedůvěry a efektivity při vyjednávání, prodeji a ovlivňování
 • Dobře spolupracovat s ostatními
 • Zvládání rozdílů a řešení konfliktů

Emoční inteligence

 • Vžít se do situace druhých lidí a vidět věci z jiných perspektiv
 • Zvládání emočních stavů u sebe i u druhých
 • Vhodné vyjadřování pocitů

Manažerské dovednosti

 • Koučování vhodným způsobem: od "říkat a učit" k "ptát se a podporovat".
 • Jasné delegování a způsob, který snižuje riziko
 • Efektivně zvládat a organizovat změny
 • Řešení problémů účinným pronikáním do konkrétní podstaty problému
 • Stanovení dobře formulovaných výsledků a cílů

"Meta" dovednosti

 • Neustálé zlepšování výkonnosti prostřednictvím modelování osvědčených postupů
 • Prokázat flexibilitu myšlení, od detailů k širším souvislostem
 • Zvažování důsledků činností a rozhodnutí
Reb Veale
Reb Veale (členský článek)

Inspirativní a podnětný mistr NLP a školitel mBIT trenérů a mistrů koučů, působící ve Velké Británii i na mezinárodní úrovni.