Co NLP není...

Abychom pochopili, co NLP je, bude užitečné si uvědomit, co NLP není.

Zpět na Co je NLP?

Co NLP není...

Často dostáváme otázku "Co je NLP?" Chceme vám poskytnout jasnou představu o tom, co to je, a k tomu může být užitečné pochopit, co NLP není.

Protože mnoho původních modelů NLP pochází od modelujících terapeutů, jako byli Fritz Perls, Virginia Satir a Milton Erickson, lze NLP vnímat jako terapii.

NLP se často označuje jako "terapie", nicméně obvykle v "nejvolnějším" slova smyslu - stejně jako můžeme označovat nakupování za maloobchodní "terapii" nebo koupel v gongu za zvukovou "terapii".

Aby bylo úplně jasno, NLP se obvykle nepovažuje za terapii, pokud se o ní uvažuje vedle tradičnějších terapií, jako je např:

  • Psychoterapie
  • Psychologie
  • Psychoanalýza
  • Poradenství
  • Hypnoterapie
  • Klinická terapie
  • Pseudověda!

Neurolingvistická psychoterapie (NLPt) se liší od NLP a terapeuti, kteří se specializují na tento přístup, jsou registrováni u NLPtCA, která je akreditačním orgánem UKCP (UK Council for Psychotherapy). Terapeut NLP má za sebou minimálně čtyřletý klinický výcvik.

Odborník na NLP není terapeutem, pokud nemá kromě NLP také specifickou kvalifikaci v některém z těchto oborů. Pokud takovou kvalifikaci má, používá NLP k posílení a doplnění své terapeutické kvalifikace.