Outsourcing na profesionála NLP

Máte tedy firmu a s ní je spojena obvyklá struktura... ředitelé, manažeři, obchodní jednotky, podpůrné funkce, lidé, systémy, procesy... atd. atd.

Zpět na NLP v práci

Outsourcing na profesionála NLP

Máte tedy firmu a s ní je spojena obvyklá struktura... ředitelé, manažeři, obchodní jednotky, podpůrné funkce, lidé, systémy, procesy... atd. atd

Máte to všechno zmapované... že?

Jako osoba s rozhodovací pravomocí byste se mohli zajímat o to, čím se externí školitel NLP může lišit od interního školitele.

Rozdílů je samozřejmě celá řada, žádný z nich však nevyvrací značnou hodnotu, kterou nabízejí vaši interní odborníci na školení... ale pojďme si je trochu rozdělit.....

Ve světě NLP je jedním z našich základních postojů: Mapa není území.

Nyní to může být fráze k zahození, ale opravdu se nad ní na chvíli zamyslete. Jako profesionálové v oblasti NLP to máme den co den na očích, je naší záležitostí se ptát.

Jak velkou část dne trávíte s lenivým pocitem vědomí, jakýmsi polovědomím založeným převážně na známosti. Není v tom obsažen žádný soud, je velmi typické, že když si vytvoříme rutinu, může dojít k "vytáčení našich smyslů"... nebo rozhodně k omezení kladení otázek.

Tak to prostě je... a zatímco můžeme vylepšovat a zdokonalovat, do značné míry se naše tvořivost (když už jsme nějakou dobu v systému) snižuje... Pokud aktivně nevyužíváme nové způsoby, jak podporovat zvědavost, můžeme brát naši realitu jako samozřejmost nebo se smířit s tím, že jsme tak úžasní, jak jen kdy budeme.

NLP je především o modelování výjimečnosti. Je dost dobře možné, že již nyní dosahujete výjimečných výsledků, ale optimalizujete všechny aspekty svého složitého podnikatelského ekosystému?

Modely NLP vykreslují rozdíly, které dělají rozdíly. Pomocí řady technik a vysoce rozvinuté úrovně uvědomění, která umožňuje "všímat si věcí", nabízí odborník na NLP otázky "nad, mimo a o" území, které obýváte, nikoli pouze o interakcích na povrchové úrovni, které prožíváte a které tvoří jen malou část mapy, s níž se pohybujete v životě a práci.

Mapa a území - jak se liší?

MAPA je statická a představuje pouze to, jak se věci měly v době, kdy byla vytvořena... vědomě i méně vědomě si vytváříme vnitřní mapy o lidech, situacích a světě obecně. Mapy jsou způsob, jakým dáváme věcem smysl, a jsou užitečné... do určité míry.

TERÉN je něco úplně jiného - je to terén, klima a počasí, nálada a způsob, má kontrast a hloubku ostrosti, je to tady, teď a přechodné. Terén v sobě nese jemnost a složitost a vypovídá o mnohem větší části prožívané zkušenosti, než by kdy mohla mapa... při posuzování mezilidského teritoria můžeme například nedohlédnout za vzorce chování uvnitř sebe a druhých nebo špatně číst "vnitřní předpověď počasí"... a přiznejme si, že právě tyto hlubší struktury odhalují skutečný potenciál.

Je pravděpodobné, že jste věnovali čas a energii rozvoji všech aspektů svého podniku, zejména lidí, abyste jim umožnili prosperovat... možná jste dokonce provedli naše cvičení hodnot a programy zapojení zaměstnanců... tak proč byste se měli dívat mimo svůj podnik, abyste si přizvali externí pohled, když možná máte pocit, že už máte vlastní zdroje?

Pro začátek... Nevíte, co nevíte, a to může vyžadovat odborníka, který vám pomůže objevit nové poznatky. Jako vedoucí pracovník jste jistě zažili, jak je výhodné ustoupit a pozorovat situace... Stejný princip platí i pro outsourcing, a to zejména tehdy, když se na něm podílí odborník s rozvinutými dovednostmi v oblasti NLP.

Jako trenér NLP s praxí v oblasti lidských zdrojů mluvím z pozice organizační zkušenosti, a i když uznávám, že NLP je pouze jednou z mnoha metod, které používám, je třeba poznamenat, že NLP jako "studium struktury subjektivního prožívání" je rozmanitá metodologie, která zkoumá systém mezi tolika modely psychologie práce, že na rozdíl od jiných oborů může v rámci podnikání vytvářet flexibilitu.

Mnoho personálních ředitelů, se kterými pracuji, zjišťuje, že uvízli v rámci jednoho nebo dvou modelů... Možná mají rádi transakční analýzu a já slyším v podniku řeči týkající se stavů ega a skriptů, možná se zaměřili na určitá měřítka emoční inteligence nebo psychometrii a já nacházím týmy, které diskutují o dynamice konkrétních typů nebo vlastností v podobě skóre, nálepek nebo barev. Pokud jde o organizační rozvoj / postupy, je možné, že jsou zastánci agilních disciplín nebo principů štíhlosti... atd... Všechny mají své místo... a... zde je jeden z největších rozdílů, které podle mě odborník na NLP nabízí...

Zákony požadavků...

Existují dvě části tohoto zákona, které je třeba vzít v úvahu (obě jsou zásadní).

Zákon rozmanitosti rekvizit - ten v kontextu školení naznačuje, že čím více nástrojů a přístupů máte, tím větší je váš potenciální pozitivní vliv. Mnozí vedoucí pracovníci a profesionálové v oblasti L+D jsou jako straky, budou zkoumat a sbírat dosažené výsledky CPD nebo číst knihy o tom, jak být skvělým vedoucím. S hrdostí vám budou vyprávět, koho nedávno četli nebo jak velkou mají knihovnu. Někteří vyniknou a své poznatky uvedou do praxe... jiní se budou držet nesourodých střípků znalostí a nikdy plně nevyužijí potenciál, který se na stránkách autora nabízel, nebo se budou rigidně řídit pokyny, dokud se naučené principy nestanou spíše omezujícími než umožňujícími.

Zákon potřebného poznání - jde o to vědět, jaký zásah (pokud vůbec nějaký) v daném okamžiku přinese změnu a jak poznatek personalizovat a aplikovat. Představte si, že máte k dispozici stovky nástrojů, ale nevíte, který použít? Nebo si představte, že máte k dispozici nástroje, které ve skutečnosti nejsou vhodné pro daný účel? Možná, že způsob, jakým používáte nástroje, které máte, není zcela funkční nebo jste se nikdy nenaučili, jak co nejlépe využít svůj soubor nástrojů.

Jak tedy odborníci na NLP uplatňují zákon potřebné rozmanitosti a znalosti?

Mistrovství v NLP vyžaduje rozvinutí mimořádné úrovně uvědomění a schopnosti pozastavit úsudek. Odborníci na NLP nepochybně pracovali s mnoha podniky, přesto si uvědomujeme, že jejich území není vaším územím - i když máte společné základy. I když můžete mít vzorce, které jsou podobné ostatním, nejste jimi. Pracujeme s vámi na nalezení řešení, která jsou subjektivně relevantní a kolektivně zdravá. Často ani neoznačíme přístup, který používáme, jako NLP.

NLP je praktická metodika (podobně jako tanec nebo surfování, eleganci nezískáte pouze z knihy), je v "dělání"... a odborníci na NLP, kteří si vypracovali skutečné odborné znalosti, si to uvědomují. Ačkoli se odborníci na NLP seznamují s velkou škálou modelů a přístupů zahrnujících vše od vytváření návyků až po základní přesvědčení a smysl pro identitu, důraz je kladen na vzájemné vazby a systémovou ekologii tato úroveň uvědomění a propojení je jedinečnou kvalitou, kterou NLP přináší.

Zeptejte se sami sebe:

  • Co vám možná chybí?
  • Optimalizujete všechny zdroje, které máte k dispozici?

Pokud jsou vaše odpovědi "možná některé věci" a "možná ne"- pak by vám mohla prospět spolupráce s odborníkem na NLP, pokud tak ještě nečiníte.

Pokud jsou vaše odpovědi "nic" a "ano" - pak vám spolupráce s odborníkem na NLP rozhodně prospěje.

Profesionálové v oblasti NLP mohou pracovat s vedoucími pracovníky a týmy na vytváření progresivních náhledů a opatření od tvorby strategie až po vedení výkonnosti.

Školitelé NLP mohou spolupracovat s týmy lidských zdrojů, kterým poskytují školení pro budování vlastních dovedností v oblasti NLP na podporu kariérního rozvoje a zdokonalených koučovacích postupů.

Prozkoumejte tuto webovou stránku a najděte odborníky na NLP a další informace o akreditovaných školitelích ANLP.

Lizzi Larbalestier
Lizzi Larbalestier (členský článek)

Výkonný kouč, trenér NLP, trenér mBIT a mBIT Master Coach