NLP i nastava

Aurélie de Baudus je nastavnica komunikacije u poslovnoj školi (Espas, Lille) i takođe je odgovorna za bachelor program.

NLP i nastava

Posted by Robbie Steinhouse Na

Aurélie de Baudus je nastavnica komunikacije u poslovnoj školi (Espas, Lille) i takođe je odgovorna za bachelor program. Ona takođe predaje komunikaciju u inženjerskoj školi.

Ona piše "NLP mi je pomogao da prilagodim svoje prezentacije različitoj publici i sistemima predstavljanja. Trudim se da svoje predavanje bazirem na vizuelnim, auditivnim i kinestetičkim vežbama i pokušavam da uzmem u obzir različite mape sveta. Pre kursa, takođe mogu da "izaberem pravu državu" tako što ću je usidriti. Modul Shelle Rose Charvet na LAB Profilu, koji je deo Master Practitioner kursa, takođe je od pomoći. Sada znam da neki ljudi mogu da budu "prema" a drugi "daleko od" fokusirani.

Takođe treniram studente o njihovoj motivaciji, metodologiji i povremeno o ličnim pitanjima kada je to potrebno. U tom smislu, NLP je takođe veoma koristan za aktivno slušanje s obzirom da pomaže da se fokusirate kako na verbalne tako i na neverbalne i tačnije na dekodiranje neverbalnih signala.

Podučavanje može biti stresno. Pravio sam planine od krtica. NLP mi pomaže da budem više fokusiran na "ovde i sada" i da izaberem svoje države kao što je gore pomenuto. Primetila sam da kada sam pod stresom/pritiskom, moj rep sistem je veoma vizueativan i ako u takvim trenucima mogu da se koncentrišem na senzacije, budući da sam kinestetičniji, ovo ima momentalno umirujući efekat na mene.

Generalno, Meta Mirror mi je pomogao da se izborim sa stresom u teškim vezama. To što mogu da se rastanem u ovom slučaju mi omogućava da budem objektivniji i efikasniji. Kao i kod mapa i teritorija, Meta Mirror može da pomogne u razvoju 'neosuđivanja' i da bude u tuđim cipelama. Иesto praktikuju meditaciju.

Po meni, NLP je bio divan alat. Još uvek moram da vežbam i ponovo čitam priručnike ako želim da se usavršim. Što se tiče svake ozbiljne tehnike ličnog razvoja, u NLP-u nema ničeg magičnog: trening je 50% putovanja i naša je odgovornost da "ostanemo na putu" i uživamo u putovanju uključivanjem NLP-a u naš život. NLP je pokrenuo mnoge pozitivne promene i pomogao mi da imam jasniju viziju svojih vrednosti u životu i na poslu i o tome da želim da izađem iz svog rada."

Robbie Steinhouse
Robbie Steinhouse

NLPU sertifikovani Master Trainer: Central London