Praktično rukovodstvo

Praktično rukovodstvo
Problem sa rapportom

39

Datum objavljivanja

June 28th 2014

Kvalifikovao sam se u Velikoj Britaniji kao dijagnostički radiograf 1987. Kultura unutar zdravstvenog okruženja se enormno promenila u tih 26 godina, sa starim, autokratskim hijerarhijama, uglavnom medicinski vođenim, izazvanim devedesetih godina, potezom da se poveća opšti menadžment, kroz poslednju deceniju videvši osnaživanje nemedicinskog osoblja da preuzme produžene uloge, što su nekada radili samo medicinari, praćeni korakom ka zajedničkom pristupu liderstvu Danas, u Velikoj Britaniji, ali i širom sveta, profesionalne granice omekšavaju i pomeraju se. Nemediиko osoblje ima prilike za karijeru koje su nove i uzbudljive, sa konsultantom i naprednim praktikantom...

Autor Intervju


Da biste pristupili ostatku ovog članka, potrebno je da koristite 1 kredit

Članovi ANLP-a dobijaju besplatne kredite koji se mogu koristiti za kupovinu iz arhive Rapport - zbirku od više od 1000 visokokvalitetnih članaka koje su napisali neki od vodećih glasova iz oblasti NLP-a. Oni koji nisu članovi mogu da kupe Rapport kredite preko ANLP prodavnice.Ako ste već kupili ovaj članak, možete se log da biste mu pristupili