Praktické vedení

Praktické vedení
Problém sbližování

39

Datum vydání

June 28th 2014

Autoři

Suzanne Henwood

V roce 1987 jsem ve Velké Británii získal kvalifikaci diagnostického radiologa a od té doby pracuji ve zdravotnictví a zdravotnickém školství. Kultura ve zdravotnictví se za těch 26 let velmi změnila: stará autokratická hierarchie, která byla z velké části řízena zdravotníky, byla v devadesátých letech minulého století zpochybněna snahou o posílení obecného řízení, v posledním desetiletí došlo k posílení postavení nelékařského personálu, který se ujal rozšířených funkcí, jež dříve vykonávali pouze zdravotníci, a k přechodu na sdílené vedení v rámci multiprofesních týmů. V současné době se ve Spojeném království, ale i na celém světě, profesní hranice zmírňují a posouvají. Nelékařský personál má nové a vzrušující kariérní příležitosti, konzultanti a pokročilí lékaři mají možnost...

Rozhovor s autorem


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log