Sociální dopad NLP

ANLP jako zájmová společnost Společenství každoročně pořádá řadu akcí, aby získala zpětnou vazbu od členů ANLP, komunity NLP...

Zpět na příspěvky na blogu

Sociální dopad NLP

Posted by Kash Falconer na adrese

Jako zájmová společnost Společenství dělá ANLP každý rok řadu věcí, aby získala zpětnou vazbu od členů ANLP, komunity NLP a širšího světa. Provádíme průzkumy, cílové skupiny, komunitní kavárnu, diskuse s ambasadory NLP, které nám dávají určitý náhled na služby, které poskytujeme, a na to, jak můžeme přizpůsobit naše činnosti, aby sloužily našemu poslání... být globálními vlajkonoši profesionální NLP.

Měření dopadu naší práce je náročné a dělat totéž pro NLP se stává mlhavou hádankou! Existuje tolik profesionálů NLP, kteří dělají inspirativní práci a pozitivně ovlivňují nebo prospívají jednotlivcům, skupinám, týmům, komunitám, společnostem a zemím, a sledovat to všechno není snadné...

Snažíme se mít oči a uši otevřené a máme své příběhy, které můžeme vyprávět na webových stránkách a v našich členských aktualizacích a novinkách. Přidáváme je vždy, když se dozvíme o dobrých zprávách nebo pozitivních aplikacích NLP.

Měření dopadu NLP dodává našemu oboru ještě větší důvěryhodnost... abychom prokázali praktickou účinnost nástrojů a technik, které jsme se naučili a které můžeme předávat dál. Projekt Rady pro sociální péči Severního Irska od tří členů ANLP získal ocenění a produkt využily stovky pracovníků v oblasti sociální péče, aby jim pomohl v jejich roli během pandemie i po ní.

Jeden z našich členů, lékařů, spolupracuje s dalšími lékaři ve Velké Británii a používá NLP, aby jim umožnil lépe porozumět jazykovému projevu pacientů, pokud jde o jejich zdravotní stav nebo léčbu. Další člen v Kalifornii vyučuje techniky NLP na svých vysokoškolských kurzech, aby umožnil studentům lépe komunikovat ve zvolených oborech... Dopad výuky technik NLP na několik málo lidí, kteří jsou pak oprávněni přenést tyto poznatky do světa, je silný a inspirující... a šíří pozitivní NLP.

Nejlépe to pro mě vystihuje Marianne Williamsonová (1992): "Vaše hraní si na malé neslouží světu".

Společenský dopad NLP je něco, co můžete pomoci měřit. Pokud se podílíte na práci s lidmi v jakékoliv funkci a můžete nám sdělit, jak jim vaše projekty pomáhají a jaké blahodárné důsledky má tato výuka a zkušenost s učením, můžeme z toho sestavit obrázek o společenském dopadu NLP ve světě.

Nahrajte prosím své případové studie na webové stránky ANLP pomocí svého členského panelu a použijte formulář, který vás tímto jednoduchým procesem provede. Investice tohoto času může být tím rozdílem, který má význam...

Kash Falconer
Kash Falconer

Kash rád spojuje lidi, aby podnítil spolupráci a lepší porozumění různým mapám.