Pozitivní ovlivňování závislých pomocí NLP

Pro protidrogovou službu Norfolk recovery partnership jsem připravil seminář zaměřený na motivaci a zlepšení úspěšnosti klientů při dosahování svobody od závislosti.

Pozitivní ovlivňování závislých pomocí NLP

Posted by Julius Asiaw na adrese

Vyvinul jsem model nazvaný Access to recovery workshop jako přístup k zotavení pro drogovou službu nazvanou Norfolk recovery partnership, jako prostředek k řešení motivace a zlepšení úspěšnosti klientů při dosahování svobody od závislosti.

ATRW vycházel z mého původního modelu nazvaného cleanstep, který jsem vyvinul před sedmi lety hlavně proto, aby mi pomohl zvládat zátěž a posunout klienty k jejich vytouženým cílům zotavení.

S využitím kola života z životního koučování jsem začal klienty koučovat v rámci volby drogy (DOC) s využitím čtyř pilířů NLP a tématu příčiny a následku a přerámování, abych jim pomohl podívat se na jejich závislost z jiné perspektivy. Používal jsem také metafory, abych klientům učení ještě více přiblížil.

Rychle se posuneme do roku 2016 a naskytla se příležitost realizovat tuto metodu jako pilotní projekt s protidrogovou a protialkoholní základnou v Norfolku s názvem Norfolk drug & alcohol service. Nazvali jsme ji ATRW.

Program propojil Principy úspěchu s chováním klientů a s tím, jak v rámci jejich vybraného chování souvisejícího s jejich vybranou drogou (DOC) fungují systémem úplného úspěchu.

Znají svůj výsledek, vykazují behaviorální flexibilitu, budují a udržují vztah, fungují na základě fyziologie a psychologie dokonalosti a hlavně jednají. To vše je pro DOC specifické.

Použil jsem také téma příčiny a následku, abych ilustroval, jak fungují z místa příčiny, pokud jde o DOC, nicméně vedoucí k akci jsou všechny následky, které používají, aby se k ní dostali.

Model evokuje všechny výmluvy, které klienti používají (následek), aby se dostali k at (příčina) chování. Poté si položí otázku, co by se stalo, kdyby k dosažení svého cíle zotavení implikovali stejnou metodu?

Při použití principu úspěchu z NLP se například závislý člověk probudí s absolutním výsledkem dosažení svých cílů kolem DOC, i když si to nepřeje, přesto prokáže tyto principy poznání svého výsledku, což vede k poslednímu a nejdůležitějšímu principu ze všech, k přijetí opatření.

Použil jsem také množství let, po které se ve svém závislém chování pohybují, abych ilustroval, jak mysl funguje z hlediska naučeného chování prostřednictvím podvědomí a automatických příkazů.

Pro ilustraci cesty k zotavení jsem použil metafory, jako například že zotavení není jídlo z mikrovlnné trouby, ale pomalý sporák.

Mikrovlnná trouba ilustrovala chování rychlé nápravy (chování spojené s DOC) a pomalý sporák (spojený s tím, jak přistupovat k zotavení). Tuto metaforu jsem dále rozšířil tím, že jsem klienty požádal, aby vyjmenovali ingredience, které patří k přípravě jídla v pomalém hrnci. Tyto ingredience se pak staly kroky potřebnými k dosažení jejich cíle zotavení během služby a také potřebnými k sestavení jejich životního kola. Opět jsem klientům ilustroval, že při získávání svého DOC fungují v systému pomalého vaření. Prokazují velkou trpělivost a často projdou všemi formami překážek, jen aby se dostali k DOC. Opět jim položte otázku, aby si představili, čeho by mohli dosáhnout, kdyby všechno to učení použili pro svůj cíl zotavení.

Pilotní projekt probíhal 6 měsíců a ukázal obrovské zlepšení výsledků u klientů nastupujících do služby. Poté byl rozšířen na celý okres.

Do dnešního dne to byl obrovský úspěch a já nyní hodlám najít způsob, jak to ještě více rozvinout, abych pomohl službám pro drogově závislé a alkoholiky v tom, jak poskytovat efektivní služby klientům v zemi.

Zdůrazňuji, že ačkoli tato služba nesedí všem, pomohla většině drogových a alkoholových klientů dosáhnout snů, o kterých si nikdy nemysleli, že jsou dosažitelné.

Pro mě jako praktika NLP tato cesta začala zhruba před deseti lety a stále vidím, jaký dopad má na můj život, a toto je jen jeden z mnoha příběhů o úspěchu, o který se chci podělit.

Julius Asiaw
Julius Asiaw