IANLP

ANLP, IANLP, IN-Institutes a INLPTA vytvořily přátelský způsob spolupráce ve službách NLP.

Zpět na Spolupracující sdružení

IANLP

ANLP, IANLP, IN-Institutes a INLPTA vytvořily přátelský způsob spolupráce ve službách NLP

IANLP je celosvětová členská asociace se sídlem ve Švýcarsku.

IANLP představuje mezinárodně uznávané standardy na vysoké úrovni pro školení v oblasti neurolingvistického programování. Při plnění svého poslání spolupracujeme s ostatními, kterým rovněž záleží na vysoké kvalitě NLP, a tím dodáváme metodice neurolingvistického programování na důvěryhodnosti. Prostřednictvím této spolupráce bychom také rádi pomohli zájemcům identifikovat a vybrat si kvalitní sdružení, školení a tréninky NLP.

Principy

Od roku 1983 IANLP představuje standardy školení NLP známé a uznávané po celém světě. IANLP funguje podle následujících zásad:

  • Stanovování standardů: IANLP se jako organizace omezuje na stanovování standardů. IANLP nenabízí ani školení, ani členství, ani se nezabývá žádnými aktivitami v oblasti vztahů s veřejností. Tyto poslední činnosti mají vykonávat národní a místní vzdělávací instituce. Proto IANLP nikdy nekonkuruje školitelům na jejich místních trzích.
  • Spolehlivost: Normy a předpisy IANLP nejsou založeny na modelu konsensuálního rozhodování jejích členů. Díky tomu můžeme zaručit, že námi stanovené standardy zůstanou stabilní. tato dlouhodobá stabilita poskytuje školitelům předvídatelné prostředí pro plánování a marketing jejich aktivit. IANLP nicméně vždy vítá návrhy na změny a zlepšení ze strany našich členských školitelů.
  • Zkušenosti: Standardy IANLP jsou založeny na více než čtyřicetileté zkušenosti se školením na všech úrovních a představují souhrnné zkušenosti předních odborníků z praxe.
  • Individuálnost: Na požádání mohou být standardy IANLP mírně upraveny tak, aby odrážely odlišné místní potřeby, pokud jsou splněny všechny minimální požadavky.
  • Globálnost: Standardy certifikované IANLP splňují nebo překračují všechny uznávané standardy používané po celém světě.
  • Neutrální: IANLP jako subjekt stanovující normy se tváří neutrálně, a proto je přijatelná pro školitele, kteří získali certifikaci od různých školicích institucí a/nebo národních a mezinárodních asociací.
  • Vytváření sítí: IANLP podporuje vytváření sítí mezi svými kolegy školiteli tím, že poskytuje členům kontaktní informace na další kolegy členy. Kromě toho se IANLP nepodílí na organizování aktivit. IANLP výslovně podporuje vytváření místních a regionálních sdružení, která doplňují činnost IANLP.

IANLP splňuje všechny požadavky na stanovení celosvětově uznávaných, pevně stanovených standardů, které jsou přijímány celosvětovou odbornou komunitou nlp.

V průběhu uplynulých 40 let se obchodní jméno IANLP stalo symbolem vysoké kvality školení a IANLP se zavázala na tuto tradici neustále navazovat.

Další informace naleznete na webových stránkách IANLP