Předpoklady NLP

To jsou základní principy NLP. Vycházejí z lidí, kteří trvale dosahují vynikajících výsledků, a z teorie systémů a přírodních zákonů.

Zpět na Co je NLP?

Předpoklady NLP

Principy, které tvoří základ NLP, byly vytvořeny na základě klíčových osobností, které dosahovaly vynikajících výsledků, a také na základě teorie systémů a přírodních zákonů. Známe je jako "Předpoklady NLP".

NLP je kromě souboru výkonných dovedností také filozofií a postojem, který je užitečný, pokud je vaším cílem dokonalost v čemkoli, co děláte. Zveme vás, abyste zjistili, co se ve vašem životě stane, když se budete jednoduše "chovat, jako by" následující tvrzení byla pravdivá...

 • Mějte respekt k modelu světa druhého člověka. (Každý z nás je jedinečný a prožívá svět různými způsoby. Každý je individuální a má svůj vlastní, zvláštní způsob bytí).

 • Mapa není území. (Lidé reagují na svou "mapu" reality, nikoli na realitu samotnou. To, jak lidé vnímají svět kolem sebe, je prostřednictvím jejich smyslů a na základě jejich osobních zkušeností; to znamená, že každý jednotlivec vnímá událost jinak).

 • Máme všechny zdroje, které potřebujeme (Nebo si je můžeme vytvořit. Tyto zdroje mohou být vnitřní nebo vnější, což je užitečné připomenout, že někdy nám víra v to umožňuje lépe se prosadit v jakékoli situaci).

 • Mysl a tělo tvoří propojený systém. (Váš duševní postoj ovlivňuje vaše tělo a vaše zdraví a následně i to, jak se chováte).

 • Pokud to, co děláte, nefunguje, udělejte něco jiného. (Flexibilita je klíčem k úspěchu).

 • Volba je lepší než žádná volba. (Mít možnost volby může poskytnout více příležitostí k dosažení výsledků).

 • Vždy komunikujeme (I když mlčíme, komunikujeme. Neverbální komunikace může tvořit velkou část sdělení).

 • Významem vaší komunikace je odezva, které se vám dostane. (I když vám může být váš záměr jasný, je to interpretace a reakce druhé osoby, která odráží vaši účinnost. NLP vás naučí dovednostem a flexibilitě, které vám umožní zajistit, aby se vámi vyslané sdělení rovnalo sdělení, které dotyčný obdrží).

 • Neexistuje žádný neúspěch, pouze zpětná vazba. (To, co se zdálo jako neúspěch, lze považovat za úspěch, který se jen příliš brzy zastavil. S tímto pochopením můžeme přestat obviňovat sebe i ostatní, najít řešení a zlepšit kvalitu toho, co děláme).

 • Za každým chováním se skrývá pozitivní záměr. (Když pochopíme, že ostatní lidé mají v tom, co říkají a dělají (jakkoli nám to může připadat nepříjemné a negativní), nějaký pozitivní záměr, může být snazší přestat se zlobit a začít se posouvat vpřed).

 • Čehokoli lze dosáhnout, pokud je úkol rozdělen do dostatečně malých kroků. (Dosažení úspěchu je snazší, pokud jsou činnosti zvládnutelné; NLP vám může pomoci naučit se analyzovat, co je třeba udělat, a najít způsoby, jak být efektivní i výkonný).