Joanna Harper

Joanna Harper

Joanna je akreditovaná trenérka ANLP a má bohaté zkušenosti jako koučka a terapeutka.

ANLP RolesJoanna Harperová je odbornou vyslankyní NLP pro vzdělávání (Evropa a Afrika).

Joanna je akreditovaná školitelka ANLP a má bohaté zkušenosti jako koučka a terapeutka.

Díky vývoji a vedení školení NLP pro učitele a pedagogy Joanna dokázala informovat pedagogické pracovníky o hodnotě uplatňování dovedností a strategií NLP v různých vzdělávacích prostředích.

Aby pomohla posílit a podpořit emoční pohodu dětí a zlepšit jejich učení, vyvinula Joanna také techniky NL Play.

Joannu potěšilo, že byla vybrána jako vítězka Mezinárodní ceny NLP ve vzdělávání za rok 2018 za svou práci na zlepšení života dětí z ulice pomocí projektu NLP ve vzdělávání. Je přidruženou správkyní dětské charitativní organizace a dobrovolnou vedoucí probíhajícího vzdělávacího programu NLP pro učitele a vychovatele ve škole v Keni.

Jako hlavní školitelka a zakladatelka společnosti Integrate Training Joanna pokračuje ve zvyšování povědomí o pozitivním dopadu NLP na vzdělávání a učební prostředí pro pedagogické pracovníky a děti.

View the membership profile of Joanna Harper