Zelená kniha ANLP

Zelená kniha ANLP
Problém sbližování

42

Datum vydání

December 28th 2014

Autoři

Andy Coote

Paul Tosey a Jane Mathisonová ve své knize (2009) Neuro-Linguistic Programming: a critical appreciation for managers and developers (Neurolingvistické programování: kritické zhodnocení pro manažery a vývojáře) naznačili, že NLP se nachází na křižovatce a dosud se mu nepodařilo stát se běžnou praxí.....

Osvědčené postupy


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log