Případové studie

Případové studie
Problém sbližování

56

Datum vydání

October 28th 2017

Autoři

Suzanne Henwood

Termín "případová studie" se používá poměrně často v různých kontextech. Často se používá například v medicíně, psychiatrii a koučování pro označení jednoho zajímavého případu klienta, který je popsán a diskutován s kolegy v rámci vzájemné podpory a rozvoje nebo klinické supervize, například.....

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log