Uzavírání smluv

Uzavírání smluv
Problém sbližování

36

Datum vydání

December 28th 2013

Autoři

Andy Coote

Správné nastavení věcí od začátku. Ať už s klienty pracujeme pro terapeutické nebo koučovací účely, je důležité si ujasnit, co je a co není součástí budovaného vztahu. Andy Coote se podívá na uzavírání smluv s klienty za účelem informovaného souhlasu.

Osvědčené postupy


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log