Zvědavost a vedení

Zvědavost a vedení
Problém sbližování

73

Datum vydání

January 28th 2022

Závist pravděpodobně není žádoucí vlastností. Upřímnost pravděpodobně ano. Abych byl upřímný, vždycky jsem trochu záviděl lidem, kteří mají zřejmě jasný plán, kam v životě a kariéře směřují. Možná je to jejich zdánlivá jistota, která je mi trochu podezřelá. Podezíravost také nemusí být užitečný pohled. Slyšet tento výlev upřímnosti od někoho, kdo hlasitě buší do bubnu NLP "dobře zformovaných výsledků", může čtenáře překvapit. Smysl pro "vědění, kam směřujete", je skutečně třeba chválit a usilovat o něj, ale věřím, že je také užitečné udržovat se otevřený příležitostem, když se objeví, a sledovat je se smyslem pro intriky, zvědavost a staromódní...

NLP v praxi


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log