Připravenost na budoucnost

Připravenost na budoucnost
Problém sbližování

67

Datum vydání

July 28th 2020

Autoři

Ian Llewellyn-Nash

Měli jsme to tušit. COVID-19. Poslouchali jsme zprávy, sledovali média a pozorovali dopady na země a národy daleko od nás a měli jsme vidět, že se to blíží k obzoru, a přesto jsme se nechali nachytat na švestkách. To, co se odehrávalo na dálku, jsme pozorovali prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí a náš život chvíli probíhal jako obvykle. Strategické předvídání pravděpodobně mělo vést k tomu, aby Spojené království lépe reagovalo. Přesto jsme se rozjížděli pomalu. Společnost nějakou dobu fungovala a pak došlo k uzavření a omezení aktivit a cestování. Podniky musely učinit promyšlená rozhodnutí o tom, jak přeformulovat své...

Profesní rozvoj


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log