Přimějte své klienty k vlastnímu modelování a budování udržitelných transformací

Přimějte své klienty k vlastnímu modelování a budování udržitelných transformací
Problém sbližování

74

Datum vydání

April 28th 2022

Autoři

Nishith Shah

Jste zde, protože chcete vytvořit udržitelnou transformaci, že? Na základě svých koučovacích zkušeností jsem zjistil, že nejsilnějším prostorem, ze kterého mohu fungovat, je doufat, že moji klienti nepovažují za nutné se ke mně znovu a znovu vracet. A to je to, co dnes zkoumám. Jak podporujeme růst našich klientů, a to nejen momentálně, ale tak, aby se na základě našich rozhovorů cítili zmocněni k neustálému vlastnímu růstu?...

NLP


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log