Grant Soosalu

Grant Soosalu
Problém sbližování

64

Datum vydání

October 28th 2019

Autoři

mBraining Wisdom Council

Grant Soosalu byl zakladatelem a spolutvůrcem oboru mBraining. Obor mBraining, který vznikl v roce 2012, je kombinací NLP a aplikované neurovědy a představuje hlavu, srdce a střeva jako samostatné mozky a inteligence. Později, jak se výzkum a aplikace mBrainingu prohlubovaly a rozšiřovaly, byly přidány autonomní nervový systém a pánevní mozky. Čtenáři časopisu Rapport se s tímto úžasným novým oborem seznámí díky četným článkům, které Grant v tomto časopise v posledních letech napsal.....

Lidé z NLP


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log