Jak byste chtěli, aby vaše NLP

Jak byste chtěli, aby vaše NLP
Problém sbližování

28

Datum vydání

June 28th 2012

Autoři

Andy Coote

V jarním čísle časopisu Rapport Charles Faulkner upozornil na možnost, že NLP bude s větší pravděpodobností "znovu vynalezeno tím či oním neurovědcem, než že my budeme znovu promýšlet naši vědu". Pro naši Debatu v tomto čísle Andy Coote hovořil se čtyřmi školiteli a mysliteli z komunity NLP a zeptal se jich, jak vidí vývoj situace. Zachováme si čistotu oboru, zahrneme do něj myšlení z jiných oborů, nebo se NLP podobně jako čip Intel stane motorem v pozadí pro další obory, které budou rozvíjet cestu od teorie k praxi?...

Vyvolání diskuse


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log