Ovlivňování a podpora lidí při překonávání traumatu

Ovlivňování a podpora lidí při překonávání traumatu
Problém sbližování

57

Datum vydání

January 28th 2018

Autoři

Martin Weaver

Martin Weaver pomáhal zřídit poradenskou linku Terrence Higgins Trust, organizace, která mu byla blízká jako gayovi, který se v 80. letech minulého století přiznal k hrozbě HIV a AIDS. Jeho zvědavost, jak fungují pomáhající procesy, kterým se učil, ho přivedla k NLP, supervizi a psychoterapii, které začleňuje do své praxe. Jeho práce s terapeuty, kteří podporovali pozůstalé po obětech teroristických činů 7/7 v Londýně v roce 2005, ho přivedla k práci s dalšími katastrofami a ke spoluvytváření metody pro vytváření odolnosti u těch, kteří mohou být nuceni na takové hrozby reagovat. Hovořil s Andym Cootem pro Rapport.....

Lidé z NLP


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log