Modelování

Modelování
Problém sbližování

61

Datum vydání

January 28th 2019

Autoři

Tony Nutley

Nedávno se jeden ze studentů našeho kurzu NLP Master Practitioner zeptal, kolik z NLP, které se učí, může použít v obchodním nebo organizačním kontextu? "Všechno," odpověděl jsem; myslím, že moje odpověď tohoto studenta poněkud překvapila, protože nikdy nepřemýšlel o tom, jak by mohl soubor nástrojů NLP využít mimo svou praxi praktika NLP a životního koučování.....

Obchodní


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log