Inspirace NLP Phil Parker

Inspirace NLP Phil Parker
Problém sbližování

72

Datum vydání

October 28th 2021

Autoři

Kash Falconer

Od roku 2017, kdy se ceny NLP Awards začaly udílet, už víme, že všichni nominovaní jsou hodni ocenění. Finalisté jsou každoročně skvělým příkladem toho, proč jsme udílení cen iniciovali - abychom ukázali a ocenili úžasné lidi, někdy i neokázalé, kteří ve světě profesionálně praktikují NLP. Cena ANLP Inspiration Award je udělována na základě vlastního uvážení a tým ANLP ji uděluje, když nás dojme někdo, kdo něco udělal nebo přispěl něčím mimořádným pro komunitu NLP, obor NLP nebo pro společnost obecně. Uděluje se pouze ve výjimečných případech...

Lidé z NLP


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log