Profesní standardy v praxi

Profesní standardy v praxi
Problém sbližování

69

Datum vydání

January 28th 2021

ANLP zvyšuje laťku profesionálních standardů praxe zavedením hmatatelného modulu praxe založené na důkazech na webových stránkách. Tento nový nástroj umožňuje členům prokázat svůj závazek k profesionalitě tím, že každý rok zaznamenají a poskytnou důkazy o jednoduchém souboru prvků, které po shromáždění přispívají k bronzové, stříbrné nebo zlaté úrovni profesionálních standardů praxe.....

Profesní rozvoj


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log