Kvalitativní novinka

Kvalitativní novinka
Problém sbližování

47

Datum vydání

October 28th 2015

Autoři

Suzanne Henwood

Kvalitativní výzkumné paradigma je z historického hlediska stále relativně nové a jako takové se stále vyvíjí a doplňuje. Myslel jsem, že by bylo zajímavé podívat se na některé novější vývojové trendy, včetně některých zajímavých nových domácích metodologií, které se objevují a které podle mého názoru nabízejí některé velké přednosti pro širší kvalitativní oblast a které by mohly být podkladem pro vaše budoucí výzkumné postupy v NLP.....

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log