Ochrana pověsti

Ochrana pověsti
Problém sbližování

65

Datum vydání

January 28th 2020

Autoři

Ian Llewellyn Nash

Mnozí z nás přicházejí do styku s lidmi každý den a uvědomují si, že s nimi jednají různě v závislosti na tom, kdo jsou a jaký k nim mají vztah. Máme tendenci chovat se odlišně, zejména k dětem a jiným osobám, které jsou zranitelnější. Můžeme se rozhodnout, že si budeme více uvědomovat, jak s nimi jednáme i v profesním a pracovním životě, a můžeme si uvědomovat a všímat si, jaký vliv na ně naše jednání má.....

Profesní rozvoj


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log