Blud o významu

Blud o významu
Problém sbližování

60

Datum vydání

October 28th 2018

Autoři

Gillian Bridge

Tato paradoxní situace je hlavním tématem mé knihy The Significance Delusion a její řešení nevyhnutelně vyžaduje určité vysvětlení. Pro dobro všech, a zejména našich dětí, však stojí za to se o to pokusit. Abych tedy shrnul poselství své knihy: náš druh je zřejmě geneticky předprogramován k hledání významu a souvislostí mezi věcmi. Zvykli jsme si myslet, že život by měl mít význam a smysl, a co je velmi důležité, že i my jako jednotlivci bychom měli mít význam a smysl. Když je tento pro člověka specifický smysl pro to, co je důležité, zmařen, pak se cítíme bez směru i bez respektu - a to, že jsme bez respektu nebo bez významu, vede k neurobiologickým a psychologickým změnám. Změny, které často vedou k...

Rozhovor s autorem


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log