Statistiky ve výzkumu

Statistiky ve výzkumu
Problém sbližování

44

Datum vydání

April 28th 2015

Autoři

Suzanne Henwood

Jako výzkumník (nebo spotřebitel výzkumu) se často setkáváte se statistickým testováním dat. Cílem tohoto článku je poskytnout úvodní přehled statistických metod, který vám umožní (i) vybrat vhodné statistické údaje pro vlastní studii a (ii) kriticky komentovat statistické údaje použité v článcích v časopisech nebo výzkumných pracích.....

Výzkum


Pro přístup ke zbytku tohoto článku musíte použít 1 kredit.

Členové ANLP získávají bezplatné kredity, které mohou využít k nákupu z archivu Rapport - sbírky více než 1000 vysoce kvalitních článků, jejichž autory jsou přední osobnosti v oblasti NLP. Nečlenové mohou kredity Rapport zakoupit prostřednictvím obchodu ANLP.Pokud jste si tento článek již zakoupili, můžete se k němu log